Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 29.10.2018 22:18:14 

"of Carinae"

Doping listina ČMKU / DaCK:
            1) Kontrola dopingu může být provedena při libovolném mezinárodním a národním dostihu či coursingu na území ČR. Kontroly není nutno předem hlásit, či uvádět v propozicích a programech dostihu či coursingu.
            Pes, který se v daný den účastní dostihu či coursingu, nesmí ve svých tkáních, tělních tekutinách a výměšcích mít zastoupeny látky , které jsou uvedené na listině ČMKU – DaCK.
            Pro majitele psů, kteří jsou momentálně v léčbě veterinárním lékařem, či před několika dny ještě v léčbě byli, platí povinnost toto nahlásit službu konajícímu veterinárnímu lékaři a vyplnit potřebný dotazník ( použité preparáty, doba podávání, množství,………. ). O proběhlé léčbě psa musí majitel předložit lékařskou zprávu, která je potvrzena ošetřujícím vet. lékařem.
            Na základě dotazníku a lékařské zprávy rozhodne službu konající veterinární lékař o startu dotyčného psa. K pozdnímu hlášení léčby psa majitelem nebude přihlíženo ( po dostihu, při určení psa k odběru na doping,…. ).
 
Doping  Listina ČMKU /DaCK:       
-         Látky ovlivňující centrální a periferní nervový systém
-         Látky působící na vegetativní nervový sytém
-         Látky působící na zažívací ústrojí ( žaludek, střeva )
-         Látky působící na srdce a oběhový systém
-         Látky působící na pohybový aparát
-         Látky s účinkem antipyretickým, analgetickým a protizánětlivým
-         Antibiotika, antimykotika, virostatika
-         Látky ovlivňující srážlivost krve
-         Cytostatika
-         Antihistaminika
-         Diuretika
-         Lokální anestetika
-         Myorelaxantia
-         Látky stimulující dýchání
-         Sexuální hormony ( výjimkou jsou látky potlačující říji u fen )
-         Anabolika
-         Kortikoidy
-         Endokrinní látky a jejich syntetické obdoby
 
Pozitivní doping je případ, kdy byla ve vzorcích potvrzena látka „z doping-listiny“ v jakémkoliv množství.
Pozitivní hladina Theobrominu je od 2000 Nanogram/ml.
 
2) Průběh dopingových kontrol, určení závodů, kde se kontroly uskuteční, počet kontrol a  výběr psů k dopingové kontrole řídí DaCK. Náklady na hrazení analýz vzorků hradí ČMKU   (výsledek jednání ekonomické komise ČMKU a DaCK ).
 
3) Dopingové kontroly by se měly provádět v průběhu finálových běhů. Určené jedince ke kontrole určí po domluvě zástupce DaCK ( řídí průběh kontroly ), vedoucí dostihu a službu konající veterinární lékař. Kontrola probíhá na základě získání vzorku moče nebo krve určeného psa. Po doběhu psa je psu a majiteli určen asistent, který dohlíží nad odběrem moče psa. Je udán určitý časový limit ( 30-45 min. ), po který se majitel psa pokouší o odchyt dostatečného množství moče. Po odchytu dostatečného množství moče testovaného psa vyplní majitel psa se zástupcem DaCK formulář testu, majitel je přítomen uložení vzorku do přepravních nádobek a jejich uložení do přepravního boxu. Pokud se během daného časového intervalu nepodaří získat požadované množství moče, určí zástupce DaCK další možnost získání vzorku psa k testu ( katetrizace psa, odběr krve ).
 
4) Odebírá se vzorek A a vzorek B od daného psa. Pro každý vzorek je zapotřebí minimálně 20 ml moče nebo krve. Nádobky se vzorky jsou za přítomnosti majitele psa popsány a uloženy zástupcem DaCK. Vzorek A je zaslán DaCK do 3 dnů na adresu laboratoře provádějící testy. Vzorek B je uložen u zástupce DaCK. Majitel psa má právo v případě pozitivního nálezu požádat do 10 dní od obdržení pozitivního výsledku testu o analýzu vzorku B u jiné mezinárodně uznané dopingové laboratoře. Žádost podává majitel písemně a adresuje ji předsedovi DaCK. Náklady za analýzu vzorku B hradí majitel psa, který žádá o vyšetření vzorku. Pokud majitel psa nevyužije tuto možnost, platí výsledek vzorku A jako konečný.
 
5) S přihlášením psa k dostihu či coursingu v rámci FCI-ČMKU je majitel psa zároveň povinen nechat podrobit svého psa dopingové kontrole. Je povinen spolupracovat se zástupcem DaCK, službu konajícím veterinárním lékařem a přiděleným asistentem.
 
6) Při nálezu jedné z uvedených látek z listiny je dotyčný pes dodatečně v daném závodě diskvalifikován. DaCK navrhuje PČMKU rozsah sankcí, které se vztahují na daného psa a majitele, či trenéra ( při pozitivním dopingovém nálezu ).
           Rozsah a možnosti trestu:
-         Úhradu nákladů vyšetření vzorku na doping platí majitel psa.
-         Pes je vyloučen z účasti na závodech v rámci FCI po dobu 6 měsíců až 3 roky.
-         Majitel a jeho psi ve vlastnictví, či spoluvlastnictví jsou vyloučeni z účasti na závodech v rámci FCI po dobu 6 měsíců až 3 roky.
-         Zveřejnění majitele a psa v rámci FCI-ČMKU organizací, klubů…..
 
O rozsahu sankcí bude majitel, trenér psa informován písemně prostřednictvím DaCK. Odvolání proti rozsahu sankcí je nutno podat písemně na adresu předsedy DaCK do 15 dnů po obdržení výsledku dopingového jednání.
 
                                                                 Za DaCK MVDr. Petr Vodička
                                                                 Tauplitzalm, July 2006
 

 

TOPlist