Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 29.10.2018 22:18:14 

"of Carinae"

Dostihový řád ČDF/CGRC

DOSTIHOVÝ ŘÁD ČESKÉ DOSTIHOVÉ FEDERACE

 

Účel těchto pravidel :

 

Účelem těchto pravidel je sjednocení soutěží v návaznosti na pravidla  CGRC ( The Continental Greyhound Racing Confederation - Kontinentální konfederace pro dostihy greyhoundů ). Smyslem těchto pravidel je zaručit maximálně šetrný přístup ke všem startujícím psům,            co možná nejobjektivnější průběh dostihů a plnohodnotné uplatnění všech psů s různým stupněm výkonnosti.

 

Pořádání dostihů

 

·        Oficiální dostihy ČDF mohou být pořádány pouze na kvalitních pískových drahách, schválených prezidiem ČDF.

·        Výjimku tvoří rovinné a propagační dostihy, které mohou být uspořádány  i na kvalitních travnatých drahách, které musí  posoudit pověřený zástupce ČDF. Pořádání rovinných dostihů upravuje zvláštní příloha.

·        Dostihový kalendář ČDF by se měl vytvářet především v koordinaci s ostatními členy CGRC.

 

  Věk psů, a kvalifikace pro závody

 

1)      Greyhound mladší než 15 kalendářních měsíců/whippet 13/, není způsobilý pro dostihy.

Greyhound/whippet mladší než 18 měsíců není způsobilý pro vytrvalecké a maratónské distance.Greyhoundům do 18 měsíců je doporučen start na sprintérských distancích.

Greyhound mezi 5. a 7. rokem/včetně/,whippet mezi 6.-8.rokem /včetně/ stáří, jsou veteráni. Závody pro veterány se nemohou uskutečňovat na dlouhých a maratónských tratích.

Greyhound končí svoji dostihovou kariéru v roce, ve kterém dovrší stáří 7 let.

Při výborném zdravotním stavu a po předložení veterinárního dobrozdání, může výjimečně pes startovat i v roce, ve kterém dovrší stáří 8 let.

 

·          Věk psa se počítá od prvního dne měsíce, ve kterém se narodil- tzn.- počítá se měsíc.

·          Pes je štěnětem po dobu 24 měsíců od narození, včetně měsíce narození.

·          Pes je považován za veterána mezi 5. a 7., resp. 6.a 8. rokem života, počínaje měsícem

 narození, včetně tohoto měsíce.

·         Zařazení psa se nemůže změnit během soutěže, která trvá několik dní.   

 Rozhodující je věk, dosažený v první den soutěže.

 

2)   Pes nemůže být přihlášen k dostihu, či závodit pokud :     

a)  nemá dostihovou knihu-licenci ČDF nebo jinou uznanou CGRC. Ostatní platné  licence jsou přípustné za podmínek stanovených ČDF.                  

            b)  byl-li pes diskvalifikován a znovu se řádně nekvalifikoval

            c)  není-li vakcinován v souladu s veterinárními předpisy

      

 

Dostihu se dále nemohou účastnit zdravotně indisponovaní psi, březí feny, jakož i feny, jež nejsou alespoň 10 týdnů po porodu.

 

 

3)      K identifikaci psa slouží buď tetování, nebo implantovaný mikročip.

 

4)  Vystavení dostihové knihy-licence ČDF:

a)       předpokládá nejméně dva trialy-zkušební běhy ( jeden solo, jeden společný s min. dalšími dvěma psy),ve věku min.12 měsíců/whippet/,14měsíců/greyhound/ ,ve kterém pes ukáže nepochybnou způsobilost k dostihům - klidné zavedení do startovacího boxu, bezchybný start, nadšené stíhání návnady, a nenapadání . ( měření kohoutkové výšky u whippetů se v žádném případě nevyžaduje a neprovádí )

b)      dostihová kniha/ licence může být vydána na žádost majitele , bez zkušebních běhů,

jestliže má pes platnou jinou dostihovou licenci.

c)   vystavení dostihové knihy-licence je podmíněno členstvím majitele v ČDF, dostihovou registrací greyhounda v EGSB/u psů ,kteří nemohou být registrováni je možná výjimka/, registrací whippeta v některé z plemenných knih , uznaných ČDF , předložením kopie rodokmenu psa včetně adresy majitele.

5)      Pouze rozhodčí , či jím pověřené osoby /sekretariát dostihu/, mohou zapisovat výsledky do dostihové licence.

 

Soutěže a přestávky mezi jednotlivými koly

 

Greyhound smí absolvovat pouze jeden běh denně.

Pokud soutěž trvá několik dní, a má více než jedno kolo, musí být pro jednotlivé greyhoundy dodrženy následující minimální přestávky mezi jednotlivými koly:

 

Sprint a střední (klasická) distance                        jeden den odpočinku

Dlouhá vzdálenost (vytrvalci)                                dva dny odpočinku

Maraton                                                                  tři dny odpočinku

 

Whippet může absolvovat max. dva běhy v jednom dni s přestávkou cca 4 hod.

 

Dečky s čísly a náhubky

 

Každý pes, který se účastní dostihů , je povinen mít náhubek a dečku, jasné a zřetelné barvy, opatřenou číslem. Barvy deček s čísly jsou následující :

 

1 červená, bílé číslo                                                   

4 černá, bílé číslo

2 modrá, bílé číslo

5 oranžová , černé číslo

3 bílá, černé číslo

6 bílá s černými pruhy, červené číslo

 

Všechny náhubky, schválené oficiálními dostihovými organizacemi v Evropě, Anglii, Irsku, Americe a Austrálii jsou povolené. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno upravovat náhubky způsobem, který by narušoval stabilitu a pevnost náhubku.

Blinkers/stínidla na oči nejsou povolena.                                                                                     

 

Přehlídka

 

Přehlídka probíhá v paddocku nebo jako defilé před diváky. Při defilé jde startér v čele před psy. Psi, a jejich vodiči, jdou v řadě za ním. Rozestupy mezi psy jsou určeny startérem.  Po přehlídce vodiči odvedou psy do stanovené startovní oblasti. Vodič musí být schopen mít psa pod kontrolou.

 

 

 

Losování, klasifikace, a obsazování boxů

 

1)      Pořadatel dostihu určuje, zda psi běží odděleně podle pohlaví nebo mix.

Rozdělení psů do výkonnostních nebo váhových kategorií(whippet) je možné. Toto určují předem stanovená pravidla či propozice.     

2)      Rozlosování umístění v boxech  se uskutečňuje v době a na místě určeném pořadatelem dostihu. V případech, kde je pět běžců, box č.4 zůstává neobsazený. Při čtyřech běžcích - boxy 2 a 5 zůstávají volné. U tří běžců - boxy 1, 3 a 5 zůstávají prázdné. V případě dvou běžců - boxy 1, 3, 5 a 6 zůstávají neobsazené.

3)      Pes, klasifikovaný jako venkovní běžec (wide runner), je označený ve všech

dostihových programech a seznamech písmenem W, stojícím buď u jeho jména, nebo čísla boxu. Je to takový pes, který je  nejvhodnější  pro start vně od ostatních běžců bez této klasifikace, aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům a  křížení psů v běhu. Klasifikaci udává majitel ke každému psovi na přihlášce. Stejně tak může učinit  jury  , která  má hlavní zodpovědnost a konečné slovo. Psa lze klasifikovat i jako vnitřního běžce ( I ), nebo jako středního ( M ), ze stejných důvodů.

4)      Pro běhy  je psům  losováno startovní číslo  s ohledem na jejich klasifikaci ( způsob běhu ). Pro W jsou preferovány boxy 5 a 6, pro M boxy 3 a 4, a pro I boxy 1 a 2. Je-li v běhu jeden pes W, má automaticky box 6, jsou-li dva nebo více, losuje se o boxy od 6 v sestupné řadě .Jsou –li obsazeny boxy pro W psy , pokračuje se s přidělením nebo losem v vzestupné řadě pro psy klasifikované jako M. Pro  psy „ vnitřní“ -  I , se přiděluje nebo losuje od boxu 1    ve vzestupné řadě.

5)      Ve vícekolových soutěžích postupují psi do dalších kol podle pořadí v cíli .  Je-li tomu jinak, toto řeší propozice pořadatele.

 

Přihlášení psa

 

Majitel hlásí psa  na adresu pořadatele dostihu, dle vypsaných propozic.

Přihláška musí obsahovat :     Jméno psa, otce, matku, datum narození, pohlaví, barvu,

                                                u greyhoundů a whippetů i váhu psa.

                                                Jméno a adresu majitele.

                                                Název a typ dostihu, do kterého je pes hlášen ( např. St. Leger,     

                                                rámcový dostih - sprint ).

                                                Klasifikaci  W, M , I, příp. výkonnostní třídu.

Jury může, zcela vyjímečně, zařadit psa do dostihu, není -li řádně přihlášen , je-li v programu odpovídající, plně neobsazený běh.

 

Stažení psa ( odhlášení )

 

Každý majitel, trenér, či osoba pečující o psa ( zodpovědná osoba ), zapsaného do dostihu,       má možnost stáhnout tohoto psa ze soutěže, z následujících důvodů :

*Ze zdravotních důvodů – nemoc či zranění psa.

*Majitel, trenér, nebo zodpovědná osoba, nejsou schopny zúčastnit se dostihu. V takovém

případě musí být pořadatel, resp. osoba provádějící registraci, informováni písemně, e-mailem, faxem, nebo telefonem, jakmile jsou důvody neúčasti známé. Pokud zmíněné osoby včas neobdrží zprávu/zpravidla den před losováním/, mají organizátoři právo účtovat registrační poplatek (startovné).

      

 

 

 

Závodní dráha

 

1)      Závodní dráha je pískový ovál s umělým zajícem, umístěným na vnitřní, či vnější straně.

Dráha musí být v bezvadném stavu, řádně udržovaná a pro startující bezpečná, s odpovídajícím zázemím.

2)      Startovací boxy mohou být jak pevné, tak mobilní, s 6 nebo 8 odděleními ( kotci ).

3)   Pro mezinárodní závody CGRC musí být závodiště schváleno CGRC ve spolupráci s ČDF.

6)   Distance pro greyhoundy :

     Jakákoli vzdálenost v rozmezí 200 - 450m je sprint (dolní hranice je orientační)

     Jakákoli vzdálenost v rozmezí 451 - 550m je střední - klasická.

     Jakákoli vzdálenost v rozmezí 551 - 750m je dlouhá - vytrvalecká.

     Jakákoli vzdálenost v rozmezí 751 - 1000m je maraton.

     1000m je maximální délka jakéhokoli dostihu. V takovém dostihu mohou startovat pouze

     greyhoundi starší 24 měsíců, v odpovídající, vytrvalecké formě.

     Distance pro whippety :

      60  - 250m - sprint (dolní hranice je orientační)

     251 - 400m - střední - klasická

     401 - 550m - dlouhá - vytrvalecká – jen pro psy starší 18 měsíců

           

Napadání

 

1)      Pokud bude závodící pes označen jako původce napadání během dostihu, bude vyloučen. Do jeho dostihové licence se vepíše: diskvalifikován - DISQ

2)      Vyloučení :

 

1.diskvalifikace                          

Bez omezení

Nepřipuštění k dostihu, dokud neodběhne jeden zkušební běh **

2.diskvalifikace

Nepřipuštění k dostihu 30  kalendářních dnů

dva zkušební běhy **

3. diskvalifikace

Ukončení dost. činnosti

Prezidium ČDF může výjimečně rozhodnout jinak

 

 ** trenérům/majitelům musí být umožněno absolvovat zkušební běhy (trialy) na závodišti,

      které je co nejblíže jejich bydlišti. Zkušebním během se rozumí běh společný.

3)      Termínem napadání se rozumí agresivní střety s jedním, či více psy, během závodu.

4)      Kontakt tělem není napadání, pokud se pes stále soustředí na pronásledování návnady.

5)      Úmyslná práce tělem(kdy pes není nijak tísněn) za účelem zabrzdění soupeře,či vychýlení soupeře z jeho stopy, může být důvodem k diskvalifikaci.

6)      Je-li k dispozici videozáznam dostatečné profesionální kvality, rozhodčí jej použije před vynesením rozhodnutí.

7)      Jestliže pes zvítězí, nebo se umístí ve vyřazovacích ( vícekolových ) soutěžích,

a následně je diskvalifikován, pak do dalšího kola ( či kol ) postupuje pes,  který se umístil za ním.

 

Oficiální představitelé a veterinární dozor

 

1)      Pro každé závodiště jsou jmenováni následující oficiální představitelé,jmenovitě jde o tyto funkce :  rozhodčí, startér, obsluha zajíce, časoměřič, stewardi ( pomocní rozhodčí ) a veterinář.

Vedení závodiště odpovídá za přítomnost těchto představitelů na závodech během celé               soutěže, a za zveřejnění jejich jmen v dostihovém programu. Rozhodčí, ani obsluha zajíce, nesmí vykonávat svoji funkci během těch běhů, kde startuje pes v jejich vlastnictví, nebo ve vlastnictví spřízněných osob ( např. manželka, manžel, děti,bratr, snacha, rodiče, atd.) , v situaci, kdy nelze jinak, může být učiněna výjimka.

2)      Pokud se oficiální představitel z osobních důvodů ( nehoda, nemoc, a pod.) nemůže

zúčastnit závodů, musí být pořadatelský tým okamžitě informován, a to ihned, jakmile se oficiální představitel dozví o překážce, která mu účast znemožní.

3)      Každá stížnost na oficiálního představitele musí být vznesena k jury a důvody stížnosti musí být jasně definovány.

 

 Rozhodčí

 

1)      Rozhodčí setrvává v místě, pro něho určeném, během všech běhů, určuje pořadí v cíli,

je-li to jeho úkolem,sleduje průběh dostihu a uděluje případné diskvalifikace.           Vzdálenost, číslo a čas, přinejmenším vítězného psa, jakož i pořadí ostatních soutěžících v cíli, musí být veřejně vyhlášeno.

2)   Výsledkem dostihu je pořadí, v jakém nosy soutěžících psů dosáhly cílové linie.

       Toto je určeno rozhodčím, po eventuální konzultaci s cílovými stewardy.                                         

3)   Vítězný pes je ten, jehož nos, podle mínění rozhodčích, dosáhl první cílové čáry,

       za předpokladu, že pes náležitě absolvoval celý kurz dostihu.

4)      Pokud rozhodčí vyžaduje cílovou fotografii, a tato z nějakého důvodu není k dispozici,

nebo není zřetelná, je výsledek dostihu stanoven rozhodčím a jeho rozhodnutí je konečné.

Rozhlasem je vyhlášeno následující oznámení : " Z technických důvodů nemůže být

dostih rozhodnut cílovou fotografií. Výrok rozhodčího je tento ....... ".

5)      Výrok rozhodčího ohledně dostihu je konečný.

6)      Jury může rozhodnout o anulování dostihu za následujících podmínek :

a-      Pokud dojde k mechanické, či jiné závadě na zajíci, startovacích boxech, nebo dojde-li

k vnějšímu narušení dostihu ( pes, který se otočí a běží zpět, nemusí nezbytně

znamenat narušení dostihu ).

b-     Pokud některý ze psů napadne jiného, a v důsledku toho ostatní přestanou stíhat

zajíce.

c-      Pokud z nějakého jiného důvodu přestanou všichni psi stíhat zajice.

d-     O event. opakování běhu rozhoduje jury   /po konzultaci s majiteli psů/. Nelze-li stanovit   jiný možný termín, pak je opakování možné týž den.                 

       e-  Rozhodčí může vyhlásit výsledek běhu, dojde.-li k jeho předčasnému ukončení/např.při mechanické závadě/, podle pozice psů v okamžiku závady. Toto je možné při absolvování poloviny distance.       

 

Veterinář

 

Pes, který se účastní dostihů, musí při přejímce a před každým závodem projít důkladnou veterinární prohlídkou. Pokud není pes, podle názoru veterináře, způsobilý k dostihu                 ze zdravotních důvodů, je povinností veterináře takového psa odmítnout. Toto jeho rozhodnutí je konečné a musí být akceptováno. Prohlídka po dokončení závodu je doporučená, nikoli však povinná.

Poplatek za veterinární službu je hrazen pořádajícím závodištěm, ale jakékoli případné ošetření psa je účtováno majiteli, trenérovi, nebo osobě pověřené péčí o psa.

 

Startér

Startér kontroluje technický stav boxů, zodpovídá za usazení psů v boxech a dává povel obsluze zajíce. Zároveň je zpravidla stewardem.

Kontrola, zavedení psů do boxů a start mají být plynulé, avšak bez zbytečného spěchu.

Když jsou startovací boxy obsluhovány manuálně, startér je otevře v okamžiku, kdy je zajíc

asi 10m před boxy nebo podle stálé  značky.

 

Obsluha zajíce ( návnady )

 

1)      Obsluha zajíce se řídí příkazy startéra a rozhodčího.

2)      Obsluha zajíce je zodpovědná za uvedení zajíce do pohybu, když dostane pokyn

od startéra. Musí zajíce uvést do závodní rychlosti, a řídit ho, s ohledem na následující

aspekty :

·        Zajíc se musí pohybovat dostatečnou rychlostí, když míjí startovací boxy.

·        Zajíc se musí pohybovat cca 10 m před vedoucím psem.

·        Psi musí být vhodným způsobem po dostihu zastaveni ( tudíž i zajíc ), aby se snížilo riziko zranění a zbytečných kolizí.

 

Časoměřič

 

Časoměřič měří každý dostih odpovídajícím elektronickým zařízením- videočasomíra , cílová kamera. Není-li takové zařízení instalováno, lze orientačně použít stopky.

 

Stewardi ( pomocní rozhodčí )

 

Je určen nezbytný počet stewardů, potřebný pro pořádání závodu, nejméně však 2. První z nich /může to být startér/, pak zodpovídá za paddock, přehlídku, start a průběh prvního úseku dostihu.

Druhý pomocný rozhodčí pak zaujme pozici v první nebo třetí zatáčce/dle distance/.

 

Jury

 

Rozhodčí a pomocní rozhodčí představují jury závodů  Rozhodnutí jury v případě nějakých pochybností, či sporů, jsou konečná a závazná.

 

Majitelé, trenéři a ostatní účastníci dostihu

 

Všichni účastníci dostihů jsou povinni chovat se při dostihových dnech korektně. Nevhodné chování během dostihového dne (zejména slovní a fyzické napadání ostatních účastníků, chování vzbuzující veřejné pohoršení, neetické zacházení se psy apod.) řeší ČDF podle kárného řádu.

 

Dostihy ČDF

 

Jsou to dostihy, které se koná podle těchto pravidel, se schválením ČDF.                                     Propozice obsahují tyto informace :                                                                                             

·        Výše registračního poplatku - startovné

·        Ceny v jednotlivých dostizích, peněžní či věcné

·        Parametry dráhy - délka roviny, rádius zatáček, tvar, typ zajíce, majitel dráhy, a pod.

·        Poslední den přihlášení a způsob přihlášení ( telefon, fax, mail a pod.).

·        Časový rozpis běhů

·        Délky dostihů a typ dostihů ( psi, feny, mix , kategorie - výkon.,váhové,rámcový dostih ap.)

·        Věková omezení, časová omezení, čas přejímky a veterinární kontroly

·        Případně další potřebné informace

Mezinárodní soutěže CGRC

( viz. Mezinárodní dostihový řád CGRC )

 

Mezinárodní soutěž CGRC je soutěž, která se koná podle dostihových pravidel CGRC,               a je schválena CGRC nejméně 3 měsíce předem. Pozvánky v angličtině jsou rozeslány alespoň jeden měsíc předem a obsahují informace o registračním poplatku ( startovném ), finančních výhrách ( dotacích ) pro jednotlivé rozběhy, semifinále a finále, parametry dráhy ( majitel, provozovatel, typ zajíce, délka roviny a pod. ), poslední termín přihlášek( přesně ), a způsob

( telefon, fax, pošta, e-mail ), časový rozpis rozběhů a finále, distance dostihů, typ dostihu ( feny, psi, smíšený, překážky ), věková omezení, časová omezení, čas přejímky, název soutěže

( dostihu ), atd. Veškeré tyto informace musí být zaslány také hlavnímu sekretáři CGRC.

 

Doping/Antidopingové testy

( viz. Pravidla CGRC/ČDF o antidopingové kontrole )                                                                            

 

S ohledem na Mezinárodní pravidla CGRC o antidopingové kontrole, je zakázán jakýkoli druh dopingu, tj. podání prostředku, který jakkoli ovlivňuje výkonnost psa. Kdykoli se uskuteční jakékoli závody, může ČDF rozhodnout o provedení antidopingových testů.

 

Finanční výhry a jiné ceny

 

Vypsání peněžní výhry nebo věcné ceny a stanovení její výše/hodnoty je v pravomoci pořadatele dostihů.  Výhra/cena je obvykle předána po ukončení dostihu, ale je na úvaze pořadatele, zda pozdrží její předání do doby, než budou známy výsledky antidopingových testů.

 

Oznámení  

 

Publikace výsledků dostihů by měla být zajištěna v odpovídajícím způsobem v mediích.

 

Zodpovědnost

 

ČDF, funkcionáři, pořadatel soutěže, či jiné osoby, zastupující pořadatele, v žádném případě neodpovídají za případné nehody a úrazy, které se přihodí nějaké osobě, či psovi během celého trvání závodů. 

 

Protesty

 

Odůvodněné protesty mohou být podány k jury, po složení  kauce 500 Kč . Rozhodnutí jury je definitivní. Při zamítnutí protestu složená částka propadá ve prospěch pořadatele. V opačném případě se kauce vrací podavateli protestu.

 

Každé přihlášení psa do dostihu ČDF podléhá :

a)      těmto pravidlům

b)      národním pravidlům o antidopingové kontrole

c)      případným opodstatněným direktivám, které mohou být občas stanoveny organizátorem dostihu

Každé přihlášení psa do mezinárodní soutěže CGRC podléhá :

a)      pravidlům CGRC

b)      jakékoli podmínce pro přihlášení, která může být občas požadována představitelem závodiště s licencí pro CGRC dostihy

c)      jakýmkoli direktivám, které mohou být požadovány ze strany CGRC

TOPlist